Thursday - May 26, 2022

Arbeta – Work

Arbeta – Work

Att ha möjligheten till att arbeta från varhelst man befinner sig är en stor förmån, där vi befinner oss är även vår arbetsplats. Underbart att inte vara bunden till tider eller platser för att kunna tjäna sitt uppehälle.

Jenny & Magnus

Having the ability to work from wherever you are is a great privilege, where ever we are is our workplace. Wonderful not to be tied to any time or location to be able to earn a living.

Jenny & Magnus

0 Comments

Leave a Reply